Privacy verklaring

Privacyverklaring Intra Muros BV

INTRA MUROS BV, roepnaam Brussels Huis, met ondernemingsnummer 0778.966.022, waardeert de relatie met haar klanten en wenst de persoonlijke gegevens dan ook uiterst zorgvuldig te beschermen. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in het kader van klantenbeheer en direct marketing, uitsluitend door INTRA MUROS BV.

Indien de klant niet wenst dat de persoonsgegevens worden verwerkt met oog op direct marketing, volstaat het deze wens mee te delen aan e-mailadres.

Indien de klant op de hoogte wenst gebracht te worden welke gegevens er door INTRA MUROS BV worden verwerkt en deze wenst te wijzigen of verwijderen, kan de klant hier eveneens via e-mailadres om verzoeken.

Welke persoonsgegevens verzamelt INTRA MUROS BV?

Persoonsgegevens meegedeeld door de betrokken persoon:

  • Bij een bezoek aan de website: o.m. het IP-adres en de taalkeuze. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden op de Cookie Policy op de website;
  • Bij een fysieke ontmoeting, in de showroom of op locatie, of telefonische gesprekken: de naam, voornaam en eventueel andere nuttige gegevens afhankelijk van specifieke vraagstukken;
  • Bij de invulling van contactformulier op de website: de naam, voornaam, telefoonnummer en/of e-mailadres alsook de bijkomende gegevens verstrekt door de klant afhankelijk van specifieke vraagstukken;
  • Bij het sluiten van een overeenkomst: de naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en kredietinformatie;
  • Bij sollicitaties: gegevens opgenomen in cv’s en motivatiebrieven en eventueel andere informatie die nuttig zou zijn m.b.t. openstaande vacatures.

Hoe verzamelt INTRA MUROS BV persoonsgegevens?

INTRA MUROS BV verzamelt persoonsgegevens op verschillende manieren:

  • Door middel van cookies op de website;
  • Door fysieke ontmoetingen, in de showroom of op locatie;
  • Door middel van een contactformulier op de website;
  • Bij het sluiten van een overeenkomst;
  • Door middel van onderlinge communicatie.

Waarom verzamelt INTRA MUROS BV persoonsgegevens?

INTRA MUROS BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om contact met de klant te kunnen opnemen, telefonisch, per e-mail en/of per post. Daarnaast worden de persoonsgegevens door INTRA MUROS BV gebruikt om de overeenkomst gesloten met de klant te kunnen uitvoeren, doorgaans bestaande uit het leveren van producten en/of het uitvoeren van decoratiewerken of als gevolg van een bestelling/aankoop zoals, maar niet gelimiteerd tot, herstellingswerken.

Tevens kan INTRA MUROS BV de persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing op basis van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Als de klant niet wenst dat diens gegevens worden gebruikt voor direct marketing, kan de klant hier kosteloos en zonder opgave van reden om verzoeken via e-mailadres.

Delen met derden

INTRA MUROS BV deelt de persoonsgegevens van klanten uitsluitend met derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gesloten met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaring

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen. De persoonsgegevens worden niet langer dan tien (10) jaar bewaard wanneer ze enkel gebruikt worden voor direct marketing op basis van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of commission@privacycommission.be.

Brussels Huis Aalst

Locatie

Molendries 20
Varkensmarkt 15
9300 Aalst

Openingsuren

Maan tot Vrij: 09:00 – 12:00 en 13:30 – 18:00
Zat: 09:30 – 17:00 doorlopend
Gesloten op Zon- en feestdagen
Voor projecten bij voorkeur op afspraak.

Verkoop & Order Opvolging

053 21 51 44
info@brusselshuis.be